HISTORIKK

Tilbake

Marinius Gustavsen Sørsdal og kona Mina Født Skogstad kjøpte Opsahl Øvre  139/5 og 27  av  , fra Karl Lier i 1917. Barnma på bildet er Hildur Marie f: 1914 og Magne f: 1915. Senere kom det to barn til , Ruth f: 1921 og Egil f: 1927. Kjøpesummen var kr 10,000. Våningshuset er bygd i 1907, låve og fjøs  i 1915. Ringen G/B.nr 128/29 ble overtatt fra Alfred Opsahl i 1923, og eiendommen økte til 12 dekar. Eier som var montør på Lier E-Verk , drev jorda i tillegg. De hadde både ku, gris og høner, og dyrket gras, korn og grønnsaker  Mest til eget bruk. Marinius døde i 1939. Hans hustru Mina drev gården sammen med sine 4 barn fram til sønnen Magne overtok i 1946. Gårdsdriften fortsatte som før, men det ble satset mer på høner og salg av egg. I tillegg hadde han pasienter i privat pleie. Magne var sjåfør ved siden av gården. Han kjøpte Tajeløkka 138/21-22  som var en del av Linløkka , som var Johan Opsahl sin del etter at eiendommen ble delt i tre noen år før. Magne kjøpte eiendommen av Johans datter Johanne Wilhelmsen i 1977. Eiendommen  var på ca 15 dekar
 

  Den første traktoren på gården, en Ferguson "Gråtass"  bensin, årgang  1952, ble kjøpt ca 1970. 

I 1978 overtok Ole Martin gården etter Magne .Han pløyde opp alle jordene og hadde poteter de to første årene .Etter hvert blev det bygd  kårbolig  og kjølelager for så og begynne og dyrke grønnsaker. Det ble dyrket issalat, blomkål, hodekål. lagringspurre, squach. og jordbær. Fra 1982 til 1992 ble jorda i Linløkka leid. I 1981 ble det boret etter vann og det ble bygd vanningsdam, det ble da nok vann til eiendommen. 1993 var siste året det ble dyrket  grønnsaker på jordene. Det ble bygd en lagerhall på eiendommen i 2000.  

 

I 1984 bygde nåværende eier det første drivhuset. 400 kvm sto ferdig  til agurkplanting  ca 24 juni. De første årene dyrket  vi agurk plantene på kjølerommet under lysrør.  

 I 1986 ble det bygd ett nytt drivhus på 700 kvm, som sto ferdig til planting  januar 1987.

 

  I 1991 ble det montert lys i drivhusa, ca 12800 lux. I 1994 ble lysanlegget utvidet til ca 24000 lux . Det ble montert underlys, lysrør mellom radene før sesongen 1997.

I 1998 ble det bygd formeringshus som i tillegg inneholdt oppholdsrom og sanitæranlegg  

Vi er egenprodusent av  småplanter for eget bruk.  Det går med ca. 4000 planter pr. hold. Formeringshuset brukes tre uker til formering, og  seks uker til ferdigproduksjon. Vi har 5 hold pr. år a' 9 uker.

Den første bilen som var innkjøpt til transporten. Vi startet opp med transporten i 1991.

17. mai 2003

Dagens to familier på Sørsdal. Bestående av fra venstre:  Sonja og Trond med Emilie, Toril og Ole-Martin. Sistnevnte overtok som nevnt etter sin far Magne Sørsdal i 1978.

 

HIPP HIPP HURRA

Fredag den 16. januar 2004 kom siste skudd på stammen . Sonja og Trond fikk en sønn og gleden var enorm.

SINDRE

Gleden var selvfølgelig også stor hos  slekt og venner som hadde fulgt med den gravide.

Montro om det ikke er en kommende medhjelper til gartneriet her ?

 

Ei som i hvert fall ble glad var

EMILIE

som ikke lenger var den minste, men avanserte til å bli storesøster i familien. 

Vi ønsker  den nye verdensborger , storesøster og  foreldrene mange hyggestunder i dagene og årene som kommer.