Produksjon

Tilbake

Nå har også SØRSDAL GARTNERI fått montert fancy underlys.

Dette med underlys er meget viktig i en LYS-KULTUR.  Fordelene er åpenbare.  Agurkene blir mørkere og får bedre fasong. Vi får et tørrere klima som igjen gjør at agurken får bedre holdbarhet. Mindre råtne agurker = mindre svinn.  Når vi i tillegg vil kunne høste mer, blir det spennende å se på det totale regnestykket når den tid kommer.  UNDERLYSET bør være ett tilleggslys etter at man har montert  ca   20 - 25000 lux i taket. Anlegget her har som bildene viser tre forskjellige underlys. Hvem som blir valgt gjenstår og se når utprøvingen er ferdig.

Nå går vi inn og ser på hva vi kan gjøre i agurkkulturen. Vi ser på hold 4 i 2003. Planlegging og oppfølging er meget viktig for å lykkes i en slik kultur. Både i produksjonen og i salgsapparatet. Her kjører vi 5 hold av 9 uker fordi vi da får den beste kvaliteten fra plantene. 

Agurken ble sådd 5. og 6. juni. 2003. 4000 stk. og sorten var INNDIRA, en meldugg tollerang agurksort. Plantene spirer 3 døgn senere. Det er 25 - 26 grader i denne spire-perioden, og vi dekker klossene med plast.

Plantene blir "rykket" 3 - 4 dager senere. Temperaturen blir nå senket til 22 grader slik at ikke plantene strekker seg. Dette er viktig for å få en så fin plante som mulig, noe som f.eks. blir vanskelig midtsommers , p.g.a. sommervarmen.

Det er meget viktig å begynne med biologisk bekjempelse tidlig i "oppalet". Det ble satt ut 4 flasker 2000 ORIUS den 11. juni

Plantene ble plantet den : 26.06.03. Det er heller ikke like lett å plante midt på sommeren fordi plantene kommer fra et fuktig klima til ett veldig tørt klima. På grunn av dette må plantene tilføres fuktighet straks etter planting. 

Vi "pinserer" plantene en uke etter planting. Vi setter på den femte agurken. Plantene surres hver tredje dag , samtidig som plantene sjekkes for sykdom og andre skader. Vi vanner og gjødsler etter behov. Det er viktig at plantene får nok vann og at avrenningen er god til enhver tid.

Det ble satt ut tripsprovmidd den 2. juli fordi vi visste at det var trips i anlegget fra forrige hold.  Det ble også satt ut biologisk mot kvitfly og lus, ett forebyggende innsett.

Disse plantene er tre dager gamle.

Disse plantene er fjprten dager gamle.

Etter planting er det 25 grader på dagtid og 23 om natten. Det er 23 i mattene konstant. Plantene har 4 timer "natt"  På fine solskinnsdager slokker taklyset ved 11 12 på formiddagen, og går på igjen kl.: 17 - 18 på kveldstid. Underlyset er kun slokt om natten. 11. juli fant vi midd i huset. 18. juli satte vi ut 70.000 rovmidd fordelt på hele anlegget. 13. juli høstet vi de første agurkene. Dermed tok det 37 døgn fra planting til høsting, Etter dette må vi høste daglig  alle ukedagene.

Det er viktig å skjære av blader etter hvert som det høstes av planten. Ellers blir bladene gule. 

Den 30. juli ser det slik ut. Vi har fått en del skade på bladene. Det er veldig varmt, og dermed trives skadedyrene i toppen av plantene. . Det er derfor meget viktig at nyttedyra flyttes etter. Bekjempelsen går raskere når vi hjelper til.

Den 24. august var det meste av midden borte. Det ble bare skade på bladene. Det viktige her er at man setter ut nok nyttedyr, fordelt litt på hver plante.

Det hender vi må hjelpe litt på den biologiske sprøytingen med litt kjemisk. Rothalsen er det viktig å sprøyte hvis det oppdages råte på den. Generelt sprøyter vi lite. Det kan bli 1 til 2 ganger på rothalsen. Meldugg har vi bare siste del av hold 5. Dette fordi vi har anlegget tomt ca. 3 uker om høsten, og fordi vi benytter meldugg-tollerange sorter.

Gartneriet bruker ca. 80 tonn ren CO2 pr/år, og Hydrogass sørger for at vi vi har nok på tanken. Vi mener det er best å bruke ren CO2. Vi tilfører store mengder, noe plantene trives med, og gevinsten er flere agurker å høste .

KVALITETEN er meget viktig på det vi leverer. Det er derfor avgjørende å være nøye under sortering og pakking. Agurken MÅ pakkes straks den er høstet og kjølt ned til rett temperatur som er rundt 10 - 12 grader i kjernen. Våre agurker distribueres over hele landet, og kvaliteten må være like god til alle kunder, uansett hvor de bor.

Plantene må toppes 17 dager etter utrivning. Deretter skjer det ingen ting før plante kastes ut.