Vår historie (gård-gartneri-transport)

3 generasjoner Sørsdal skaper grunnlaget for familiebedriften.

Fra venstre foran: Emilie, Sonja, Toril og Ole Martin
Fra venstre bak: Trond, Sindre

Sørsdal Transport

Ny krokbil (MAN tgx tg3) kjøpt inn for Sindre romjula 2021. Den skal også gå i fast kjøring hos Finstad og Jørgensen AS.

Høsten 2019 ble MAN tgx tg2 kjøpt inn til Trond. Denne skal gå i fast kjøring hos Finstad og Jørgensen AS.

Mai 2013 kjøper vi en MAN tgs 440 som skulle ha fast kjøring for MAXBO.

Mai 2005 kjøper vi en MAN tga.

Kjørte i perioden 2001 – 2014 rør og baderomsdeler for Brødrene Dahl. Her hadde vi levering i Lier, Drammen, Ringerike, Hadeland, Sande og Svelvik.

4-veis truck var praktisk for å kjøre lange deler gjennom trange gater eller veier der lastebilen ikke kommer frem. Dette avlaster også sjåføren for bæring.

Man 19.364fllc

Man 19.364fllc kjøpt inn i mars 2001 for kjøring på Nor-Cargo og Brødrene Dahl (se bilder over).

MAN 18.284mlc kjøpt desember 1999.

Iveco 59-12 kjøpt i august 1995.

Kjørte stykkgods for Nor-Cargo.

Iveco 35.10v (til venstre) kjøpt inn i 1994. Ole Martin brukte denne hovedsakelig til kjøring for gartneriet.

Den første bilen som ble kjøpt til kjøring for Nor-Cargo.

Citroen C25 Turbo 1400 kjøpt 1991.

Den spe begynnelse der Trond hadde kjøring for Glade hjul budservice.

Fiat Ducato 13. Kjøpt i 1983.

Sørsdal Gartneri

I 1984 ble det første drivhuset bygget. 400 kvm sto ferdig til planting av agurk i overgangen juni-juli dette året. Det første året ble agurk plantene dyrket på kjølerom under lysrør.

I 1986 ble det bygget et nytt drivhus på 700 kvm. Dette sto ferdig til planting i januar 1987.

I 1998 ble det bygget på formeringshus, som i tillegg inneholdt oppholdsrom og sanitæranlegg.

Vi er egenprodusent av  småplanter for eget bruk.  Det går med ca. 4000 planter pr. hold. Formeringshuset brukes tre uker til formering, og  seks uker til ferdigproduksjon. Vi har 5 hold pr. år a’ 9 uker.

I 2011 avsluttes produksjonen av agurker. I 2012 skilles huset til Trond og familien ut fra resten av gården, og Langgata 12 med gartneriet selges.

Flyfoto av hele «gården» fra 2007.

Sørsdal gård

Marinus Gustavsen Sørsdal og kona Min (født Sogstad) kjøpte Opsahl Øvre (dagens Langgata 14) av Karl Lier i 1917, for 10 000 kr.

I 1907 bygges våningshuset, og i 1915 ble låve og fjøs bygget.

Bildet viser barna Marinius og Mina med barna Hildur Marie (f:1914) og Magne (f:1915).

Senere kom det to barn til, Ruth (f:1921) og Egil (f:1927).

I 1923 blir Ringen overtatt fra Alfred Opsahl som betaling for arbeid. Eiendommen øker til 12 dekar og Marinius drev jorda i tillegg til å være montør for Lier E-verk. De hadde både ku, gris og høner, og dyrket gress, korn og grønnsaker. Alt til eget bruk.

I 1939 dør Marinius og Mina og de 4 barna driver gården til sønnen Magne overtar i 1946.

Gårdsdriften fortsetter som før, men det blir satset mer på høner og salg av egg. I tillegg hadde han pasienter i pleie. Magne var også sjåfør.

i 1977 kjøpes Tajeløkka (dagens Langgata 12) av Johan Opsahls datter Johanne Wilhelmsen. Tomta var en del av Linløkka.

I 1970 kjøpes gårdens første traktor. en Ferguson «Gråtass» av årgangen 1952.

I 1978 overtar Ole Martin gården etter Magne.

De første årene hadde han poteter men utvidet etter hvert med issalat, blomkål, hodekål, lagringspurre, squash og jordbær.

1993 var siste året det ble dyrket grønnsaker på Sørsdal. Før det gikk over til kun gartneri.